Pedagogisch coach: coaching in de kinderopvang

Locatie: Assen - Transportweg 12
Datum: 15/10/2019
Tijd: 13:30  tot  16:30

Vanaf 1 januari 2019 heeft ieder kinderdagverblijf een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. De branche-erkende opleiding ‘Coaching in de kinderopvang’ is ontwikkeld op basis van de landelijke doelen om ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent. Het resultaat is dat je voldoet aan de functie-eisen én met vertrouwen aan je taken begint.

Inhoud opleiding

Je start de opleiding met het in beeld brengen van de taken en de competenties van de pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker. Tijdens alle bijeenkomsten komen we steeds terug op het opbouwen van deze taken in je eigen organisatie, zodat je met vertrouwen verder kunt groeien in je rol. We bespreken o.a. dilemma’s als ‘coach én leidinggevende’ of ‘coach én collega’. In de tweede bijeenkomst leer je onder andere aan te sluiten op degene die je coacht en hoe je een gesprek opbouwt. Je krijgt daarnaast vooral de tijd om praktische gespreksvaardigheden te oefenen. We daarbij uit van oplossingsgericht coachen. Dat betekent dat je je vooral richt op wat goed gaat en op het zien van kansen om te groeien in plaats van het benadrukken wat niet goed gaat! Je krijgt uitleg, voorbeelden en kunt veel oefenen. Je leert verder hoe je videocoaching kunt inzetten om een pm’er inzicht te geven in het effect van het eigen handelen op de kinderen. Tijdens je werkzaamheden kun je ook te maken krijgen met medewerkers die stil staan in hun groei of weerstand laten zien. In de vijfde bijeenkomst krijg je inzicht in de achtergronden hiervan en leer je hoe je een medewerker weer in beweging krijgt. Tot slot wordt aandacht besteed aan de koppeling van coaching aan de monitoring van pedagogische kwaliteit op organisatieniveau. Als je de opleiding afsluit, heb je de basis van het pedagogische werkplan gericht op coaching af!

Trainingsdata

  • dinsdag 15 oktober | 13.30 – 16.30 uur
  • donderdag 14 november  | 9.30 – 16.30 uur
  • woensdag 4 december | 13.30 – 16.30 uur
  • donderdag 16 januari 2020 | 13.30 – 16.30 uur
  • dinsdag 12 februari 2020 | 13.30 – 16.30 uur

Kosten

De kosten zijn € 815,-per deelnemer. Dit is inclusief het werkmateriaal en het theorieboek, koffie/thee, lichte lunch tijdens bijeenkomst 2 en het certificaat. Er is geen BTW verschuldigd. De opleiding gaat van start bij minimaal 10 deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden is tijdelijk niet mogelijk. Je kunt je wel aanmelden voor de opleiding die start in september