Netwerk Kinderopvang

Locatie: Assen - Transportweg 12
Datum: 17/04/2019
Tijd: 14:30  tot  17:00

Drie keer per jaar organiseert Timpaan Onderwijs een netwerkbijeenkomst voor kinderopvangorganisaties. Onder leiding van één van onze adviseurs worden informatie en ervaringen uitgewisseld. De adviseur heeft ruime praktijkervaring in de kinderopvang en weet goed de verbinding te leggen tussen de wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk.

Thema’s

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn:

  • wet- en regelgeving
  • (pedagogische) visie
  • beleid en kwaliteit
  • voorschoolse educatie
  • veiligheid en gezondheid
  • scholing en deskundigheidsbevordering

Zelf bespreekpunten aandragen

Deelnemers kunnen vooraf bespreekpunten aandragen. Een aantal weken vóór de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers een mail met daarin de mogelijkheid om punten aan te dragen. Op basis van deze input bereidt de adviseur de bijeenkomst voor met relevante informatie, adviezen en tips.

Data, tijd en locatie

  1. 17 oktober 2018 – is reeds geweest
  2. 16 januari 2019 – is reeds geweest
  3. 17 april 2019

Van 14.30 – 17.00 uur bij ons op kantoor, Transportweg 12 in Assen.

Kosten

De kosten voor deelname aan het netwerk bedragen € 60,- per jaar (3 bijeenkomsten).

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Nieuwsbrief