IKK en VVE voor de kinderopvang

Locatie: Assen
Datum: 02/07/2018
Tijd: 13:30  tot  15:30

In juli organiseren we vier keer een Timpaan Karavaan over de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang  (IKK) en de kwaliteitseisen voor VVE.

Data:

2 juli in Assen | 3 juli in Gorredijk | 9 juli in Hoogezand | 12 juli in Zwolle

Deelname is kosteloos!

Veranderingen, kansen, risico’s en valkuilen

2018 staat in het teken van veel verandering in de kinderopvang; verandering met name gericht op kwaliteitseisen waar je als organisatie aan moet voldoen. De wet IKK vraagt nogal wat stappen van jouw als organisatie. Daarnaast is het zo dat vanaf 1 januari 2018 diverse kwaliteitseisen in het kader van VVE zijn aangescherpt en staat in 2019 een flinke uitbreiding van het aantal VVE-uren op het programma.

Wat betekent dit voor jou als organisatie? Hoe kun je je hier het beste op voorbereiden. Wat zijn “must-do’s” en welke valkuilen kun je vermijden. Deze vragen staan centraal tijdens de karavaan, gericht op de veranderingen m.b.t. IKK en VVE.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de veranderingen en de kansen en mogelijkheden die dit voor jouw als kinderopvangorganisaties biedt. Ook gaan we in op de risico’s en valkuilen. Je krijgt informatie, tips and tricks en hebt gelegenheid vragen te stellen.

Inhoudelijke onderwerpen

Ook komen een aantal inhoudelijke onderwerpen aan bod. Afhankelijke van de wensen en vragen van de deelnemers zal hier invulling aan gegeven worden. De onderwerpen zijn:

  • Taalniveau 3F
  • Opleiding pedagogisch beleidsmedewerker/ pedagogisch coach
  • Werken met baby’s
  • IKK-scan
  • Het volgen van de ontwikkeling met of zonder een ontwikkelingsvolgmodel
  • Opbrengstbewust werken
  • Scholingseisen VVE
  • Opleidingsplan (IKK of VVE)

Aanmelden is niet meer mogelijk!