Grip op ICT binnen het schoolplan 2024

Locatie: Groningen (locatie volgt)
Datum: 17/04/2018
Tijd: 15:30  tot  17:30

Hoe zorg ik ervoor dat het ICT-beleid breed gedragen wordt door het team en goed weggezet wordt in het schoolplan 2024? Door het bijwonen van deze bijeenkomst reiken wij je handvatten aan om meer grip op je ICT beleid te krijgen. In april staan 3 Karavaan bijeenkomsten op de agenda:

Deelname is kosteloos.

Grip op ICT beleid

Voor bestuurders, directies en ICT-coördinatoren

ICT geeft het onderwijs steeds meer mogelijkheden. Wat is een effectieve inzet, zodat er geen losse initiatieven ontstaan die niet bijdragen aan het doel? Hoe houd je koers?
Wij nemen je mee in onze Bestuursaanpak die wij bij verschillende besturen en scholen in nauwe samenspraak hebben uitgevoerd. De rode draad is bij alle trajecten gelijk, maar het is en blijft echt maatwerk. Met de inzet van de modules van de Bestuursaanpak ICT krijg je beter grip op je ICT-beleid en de resultaten van je investering.

Op zoek naar de goede ruil

Voor leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies

ICT middelen worden nog vaak gezien als de oplossing om de werkdruk te verlagen en mee aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Meestal zijn de middelen, zoals iPads of Chromebooks, al aangeschaft maar blijft het gevoel dat er veel meer uit te halen is door collega’s. Vaak denken ICT-vaardige collega’s dan 10 stappen te ver vooruit.
Meestal is het een kleine zet in de goede richting, het laaghangende fruit wat mensen enthousiast maakt om ICT in te zetten en de volgende stap te nemen. Wij noemen dat de goede ruil. Wanneer draagt het daadwerkelijk iets bij, geeft het je lucht, motiveert het leerlingen en sluit het aan? En wanneer moet je het absoluut achterwege laten? Wij inspireren je over hoe ICT een goede ruil kan worden. Je krijgt praktische voorbeelden en je ervaart direct de meerwaarde van ICT in de verschillende lesfasen. Deze good practices neem je gelijk mee naar je eigen school!

Programma

Na de plenaire opening zijn er 2 workshops, waarvan je 1 gaat bijwonen (op het aanmeldformulier geef je je voorkeur aan).

15.30 uur | Opening

16.00 – 17.30 uur | Workshop Op zoek naar de goede ruil

16.00 – 17.00 uur | Bijeenkomst Grip op ICT-beleid

Locatie

De locatie wordt nog bekend gemaakt. Hierover informeren we je later.

Aanmelden is niet meer mogelijk!