Werken met Baby’s

Gegevens

Datum:
5 november
Tijd:
13:30 - 16:00
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen

Start gegarandeerd!

Ben je een leidster van een baby- of dreumesgroep? En vraag je je ook weleens af hoe je in een groep elke baby voldoende aandacht kan geven? En wat baby’s eigenlijk nodig hebben om zich prettig te voelen op het kinderdagverblijf? Hoe kun je de omgeving zo inrichten dat baby’s gestimuleerd worden de wereld om zich heen te ontdekken?

Kwaliteitseisen wet IKK

In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s, onder licentie van het Edux, voldoet aan deze criteria en staat dan ook op de lijst met scholingsaanbod.

Uitdaging en veiligheid

Ieder kind gelijke kansen! Daarbij zijn de eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) cruciaal! De hoeveelheid hersenverbindingen die wordt aangelegd in de eerste 1001 dagen is enorm groot.  Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling van baby’s. Rode draad hierbij is het bieden van zowel veiligheid als uitdaging. Dit en meer leer je tijdens de training ‘Werken met baby’s’.

Inhoud training Werken met baby’s

Deze training is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang. De nadruk ligt op de bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerkers hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. Interactie is daarbij het sleutelwoord.

De volgende onderdelen komen aan bod in de training:

  • Visie op baby’s en babyopvang; 
  • Het bieden van emotionele ondersteuning;
  • Respect voor autonomie;
  • Structuur en continuïteit
  • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet ;
  • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;
  • Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren;
  • Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Tijdens de bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan intervisie en zullen de pm’ers meer inzicht krijgen in hun eigen handelen door te reflecteren op eigengemaakte filmfragmenten. Leerwensen worden geïnventariseerd en waar mogelijk meegenomen in de training.

Planning

Bijeenkomst 1 dinsdag 5 november 2024 13.30 uur tot 16.00 uur

Bijeenkomst 2 maandag 25 november 2024 13.30 uur tot 16.00 uur

Bijeenkomst 3 vrijdag 13 december 2024 13.30 uur tot 16.00 uur

Bijeenkomst 4 vrijdag 10 januari 2025 13.30 uur tot 16.00 uur

Bijeenkomst 5 vrijdag 31 januari 2025 13.30 uur tot 16.00 uur

Bijeenkomst 6 vrijdag 21 februari 2025 13.30 uur tot 16.00 uur

 

Locatie:

De lessen worden gegegeven op onze locatie in Assen, Transportweg 12.

Tijdsinvestering:

2,5 uur per les  + 2 uur per opdracht.

Prijs:

€575 per persoon  

Meld je aan

* verplichte velden
Voorwaarden *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies. Ik ga akkoord *