Taaltoets 3F voor PM´ers (online)

Gegevens

Datum:
24 januari 2023
Tijd:
19:00 - 21:30
Locatie
Online

Twee data:
24 januari en 31 januari 2023

Aan medewerkers in de VVE en de reguliere kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen. Vanuit enkele gemeenten wordt voor het werken op een VVE groep een aanvullende eis gesteld m.b.t. schrijven (niveau 2F).

De scholing bestaat uit opfrisbijeenkomsten waarin spreken of lezen worden behandeld. Vervolgens wordt apart de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen in twee dagdelen. Een half uur spreken op één dagdeel en de toets lezen op een ander dagdeel. Wanneer je alleen spreken en lezen laat toetsen kan dit op een ochtend en middag op dezelfde dag.

Ook voor schrijven is een opfrisbijeenkomst mogelijk. Voor schrijven wordt een aparte toets afgenomen.

Kosten

Optie 1: reguliere kinderopvang
Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren)
Kosten deelname: € 249,-, inclusief digitale toets.
Één bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets


Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie)
Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE-groep (VVE beroepskrachten). Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVE-groep.
Kosten deelname: € 365,-, inclusief digitale toets spreken en toets lezen op locatie in Assen. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:

  • 1e bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de digitale toets
  • 2e bijeenkomst: lezen en informatie over de toets op locatie in Assen

Optie 3 scholing en toets voor afzonderlijke vaardigheid lezen
Indien je al beschikt over het certificaat 3F Mondelinge taalvaardigheid en je wilt graag een certificaat Lezen, zodat je ook op een VE-groep kunt werken, dan is het ook mogelijk om scholing en een toets af te nemen voor de afzonderlijke vaardigheid Lezen. Één bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets en toets:  € 249,-

NB: Schrijven (opfrisbijeenkomst en toets): € 249,- is alleen mogelijk op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen; stuur een mail naar: info@timpaanonderwijs.nl

Cursusdata

  • Opfrisbijeenkomst 1:
    Mondelinge taalvaardigheid + informatie over de toets | 24 januari 2023 | 19.00 – 21.30 uur
  • Opfrisbijeenkomst 2:
    Lezen + informatie over de toets | 31 januari 2023 | 19.00 – 21.30 uur

De cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 12 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toets

De toets mondelinge taalvaardigheid (spreken/luisteren) en de toets leesvaardigheid wordt gepland zodra er voldoende inschrijvingen zijn.

Let op: de toets wordt altijd overdag afgenomen. De toets mondelinge taalvaardigheid wordt digitaal afgenomen. De toets lezen wordt schriftelijk afgenomen op locatie in Assen. Uiteraard houden wij ons aan de regels van het RIVM.

Meer praktische informatie en de volledige omschrijving van de scholing

STAP budget

Onze opleidingen komen in aanmerking voor de STAP subsidie! Wil je gebruik maken van de STAP subsidie? Vul dan het bijgevoegde Word bestand in. Stuur deze per mail aan ons retour (info@timpaanonderwijs.nl).De Stap subsidie kun je aanvragen bij het UWV met behulp van de informatie op het aanmeldbewijs.  (NB: Het is niet verplicht om het evt. studentnummer in te vullen.) Nadat je bericht hebt ontvangen van het UWV dat de STAP-subsidie is toegewezen schrijf je je daadwerkelijk in voor de opleiding via het inschrijfformulier op de website. Wij houden dan als Timpaan Onderwijs beter zicht op het definitieve aantal deelnemers per groep en jij hoeft de opleiding niet te annuleren als er geen subsidie toegewezen wordt.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestigingslink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

Lees en download hier de annuleringsvoorwaarden

Meld je aan

* verplichte velden
Werksituatie
Ik kies voor optie:
Ik vraag het STAP budget aan
Voorwaarden