Taaltoets 3F voor PM’ers Assen (Vol!)

Gegevens

Datum:
4 november 2020
Tijd:
19:00 - 21:30
Kosten:
€249 – €365
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen

Twee data:
4 en 10 november 2020

Aan medewerkers in de VVE en de reguliere kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen. Vanuit enkele gemeenten wordt voor het werken op een VVE groep een aanvullende eis gesteld m.b.t. schrijven (niveau 2F).

De scholing bestaat uit opfrisbijeenkomsten waarin spreken of lezen worden behandeld. Vervolgens wordt apart de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen in twee dagdelen. Een half uur spreken op één dagdeel en de toets lezen op een ander dagdeel. Wanneer je alleen spreken en lezen laat toetsen kan dit op een ochtend en middag op dezelfde dag.

Ook voor schrijven is een opfrisbijeenkomst mogelijk. Voor schrijven wordt een aparte toets afgenomen.

Kosten

Optie 1: reguliere kinderopvang
Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren)
Kosten deelname: € 249,-, inclusief digitale toets.
Eén bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets


Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie)
Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE-groep (VVE beroepskrachten). Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVE-groep.
Kosten deelname: € 365,-, inclusief digitale toets spreken en toets lezen op locatie in Assen. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:

  • 1e bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de digitale toets
  • 2e bijeenkomst: lezen en informatie over de toets op locatie in Assen

Optie 3 scholing en toets voor afzonderlijke vaardigheid lezen
Indien je al beschikt over het certificaat 3F Mondelinge taalvaardigheid en je wilt graag een certificaat Lezen, zodat je ook op een VE-groep kunt werken, dan is het ook mogelijk om scholing en een toets af te nemen voor de afzonderlijke vaardigheid Lezen. Één bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets en toets op locatie in Assen:  € 249,-

NB: Schrijven (opfrisbijeenkomst en toets op locatie): € 249,- is alleen mogelijk op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen; stuur een mail naar: info@timpaanonderwijs.nl

Cursusdata

  • Opfrisbijeenkomst 1:
    Mondelinge taalvaardigheid + informatie over de toets | 4 november 2020 | 19.00 – 21.30 uur
  • Opfrisbijeenkomst 2:
    Lezen + informatie over de toets | 10 november | 19.00 – 21.30 uur

De cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 12 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toets

De toets mondelinge taalvaardigheid (spreken/luisteren) staat gepland op 16 november a.s. (digitaal afgenomen). De toets leesvaardigheid staat gepland op 23 november a.s. in Assen.

Let op: de toets wordt altijd overdag afgenomen. De toets mondelinge taalvaardigheid wordt digitaal afgenomen. De toets lezen wordt schriftelijk afgenomen op locatie in Assen.

Meer praktische informatie en de volledige omschrijving van de scholing

Aanmelden

Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze scholing is vol.