Pedagogisch coach: pedagogische kwaliteit en coaching = VOL

Gegevens

Datum:
12 juni
Tijd:
13:30 - 16:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

Vanaf 1 januari 2019 heeft ieder kinderdagverblijf een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker in dienst. De complete opleiding ‘Pedagogische kwaliteit en coaching’ is ontwikkeld op basis van de landelijke doelen en voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen.

NB: Voor toelating tot deze opleiding is een diploma/getuigschrift/IDW-waardering/DUO-verklaring vereist van een opleiding op mbo-niveau 4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker en/of Peuterspeelzaalleidster of een diploma/getuigschrift/IDW-waardering/DUO-verklaring van een docentenopleiding (vanaf hbo-niveau). Zie voor meer informatie CAO kinderopvang voor de kwalificatie-eisen.

Inhoud opleiding

Je start de opleiding met het in beeld brengen van de taken en de competenties van de pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker. Tijdens alle bijeenkomsten komen we regelmatig terug op het opbouwen van deze taken in je eigen organisatie, zodat je met vertrouwen verder kunt groeien in je rol. Daarna ga je aan de slag met de laatste inzichten in de pedagogiek van de kinderopvang, de visie van je organisatie, interactievaardigheden en opbrengstbewust werken en observeren. Deze inhoudelijke basis gebruiken we vervolgens om aan de slag te gaan met coachvaardigheden. Je leert onder andere aan te sluiten op degene die je coacht en hoe je een gesprek opbouwt. Je krijgt daarnaast vooral de tijd om praktische gespreksvaardigheden te oefenen. In deze opleiding gaan we daarbij uit van oplossingsgericht coachen. Dat betekent dat je je vooral richt op wat goed gaat en op het zien van kansen om te groeien in plaats van het benadrukken wat niet goed gaat! Je krijgt uitleg, voorbeelden en kunt veel oefenen. Je leert verder hoe je videocoaching kunt inzetten om een pm’er inzicht te geven in het effect van het eigen handelen op de kinderen. Tijdens je werkzaamheden kun je ook te maken krijgen met medewerkers die stil staan in hun groei of weerstand laten zien. In de vijfde bijeenkomst krijg je inzicht in de achtergronden hiervan en leer je hoe je een medewerker weer in beweging krijgt. De opleiding wordt afgesloten met het ontwikkelen en evalueren van de pedagogische kwaliteit op organisatieniveau. Als je de opleiding afsluit, heb je de basis van het pedagogische beleidsplan af!

Trainingsdata

  • Beleid en kwaliteit | 12 juni 2024 | 13.30 – 16.30 uur
  • Interactievaardigheden | 3 juli 2024 | 13.30 – 16.30 uur
  • OBW | 11 september 2024 | 13.30 – 16.30 uur
  • Ik coach jou | 2 oktober 2024 | 9.30 – 16.30 uur
  • Videocoaching | 24 oktober 2024 | 13.30 – 16.30 uur
  • Weerstand | 13 november 2024 | 13.30 – 16.30 uur
  • In de praktijk | 4 december 2024 | 13.30 – 16.30 uur

Kosten

De kosten zijn € 1449,- per deelnemer. Dit is inclusief het werkmateriaal en het theorieboek, koffie/thee, lichte lunch tijdens bijeenkomst 4 en het certificaat. Er is geen btw verschuldigd.

Ongeveer twee weken voor de geplande startdatum, informeren we je of de opleiding doorgaat of mogelijk wordt doorgeschoven (later beginnen). De opleiding gaat van start bij minimaal 11 deelnemers.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestiginglink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

Lees en download hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

*verplichte velden
Welke functie heb je? *
Welke functie ga je vanaf januari 2025 uitvoeren? *
Voorwaarde 1: *
Voorwaarde 2: *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies. Ik geef toestemming *