Opleiding VE beleidsmedewerker/coach

Gegevens

Datum:
16 april
Tijd:
13:30 - 16:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen

Opleiding VE beleidsmedewerker/coach voor pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in de kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) een hbo beleidsmedewerker VE in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze hbo beleidsmedewerker VE richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten VE. De kwalificatie-eisen voor deze hbo beleidsmedewerker VE zijn gelijk gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de kinderopvang.

Inhoud van de opleiding

Ben jij werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker/coach en wil je méér handvatten om ook als hbo beleidsmedewerker VE of VE coach goed beslagen ten ijs te komen? Dan is de verdiepende opleiding VE beleidsmedewerker/coach iets voor jou!

In vier bijeenkomsten van 3 uur leer je meer over de volgende onderwerpen:

  • Beleid en kwaliteit voorschoolse educatie
  • Coaching op pedagogisch-didactisch handelen
  • Opbrengstbewust werken aan voorschoolse educatie
  • Versterking van ouderbetrokkenheid

Tijdens de opleiding ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk aan de hand van gerichte opdrachten. In de bijeenkomsten is tevens ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring en het bespreken van casuïstiek.

Let op: in deze opleiding leer je hoe jij als VE beleidsmedewerker/coach kunt werken aan kwaliteitsverhoging van VVE binnen de organisatie en teams en hoe je pedagogisch medewerkers kunt ondersteunen bij het verdiepen van hun persoonlijke VVE vaardigheden. Zoek je een opleiding m.b.t. coachingsvaardigheden en  -methodieken, dan is onze opleiding Pedagogisch coach: pedagogische kwaliteit en coaching voor jou wellicht een geschikte opleiding.

Trainingsdata

  • 17 april van 13.30 – 16.30 uur
  • 15 mei van 13.30 – 16.30 uur
  • 19 juni van 13.30 – 16.30 uur
  • 10 juli van 13.30 – 16.30 uur

Kosten

De kosten zijn € 725,- per deelnemer. Dit is inclusief het werkmateriaal, koffie/thee en het certificaat. Er is geen btw verschuldigd. De opleiding gaat van start bij minimaal 10 deelnemers.

NB: Voor (toekomstige) VE coaches is voor toelating tot deze opleiding een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl Deze module VE beleidsmedewerker is geen geaccrediteerde opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Nog geen beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding Pedagogisch coach: kwaliteit en coaching, een praktische combinatie-opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach!

Als medewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE groep dien je tevens in het bezit te zijn van een VVE certificaat. In dat geval is de basisopleiding voorschoolse educatie Vversterk van Timpaan Onderwijs een geschikte opleiding.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestigingslink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

Lees en download hier de annuleringsvoorwaarden.

Meld je aan

* verplichte velden
Welke functie heb je?
Welke functie ga je vanaf januari 2024 uitvoeren?
Voorwaarde 1: *
Voorwaarde 2: *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies. Ik geef toestemming *