Opleiding VE beleidsmedewerker/ coach – Assen

Gegevens

Datum:
12 oktober
Tijd:
13:30 - 16:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze pedagogisch beleidsmedewerker VE richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten VE. Het is mogelijk dat de pedagogisch beleidsmedewerker, naast het coachen, ook werkzaam is als beroepskracht VE. De gemeente bepaalt samen met de VE uitvoerders hoe de uiteindelijke invulling van deze functie eruit gaat zien en of hiervoor eventuele aanvullende kwaliteitseisen m.b.t. de beroepskwalificatie aan de VE beleidsmedewerker of VE coach worden gesteld.*

De medewerker op hbo-niveau zorgt voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast is de VE beleidsmedewerker of VE coach een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Inhoud van de opleiding

Ben jij werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker en/of pedagogisch coach, sta je niet op een VVE groep maar wil zelf je méér handvatten om ook als VE beleidsmedewerker of VE coach goed beslagen ten ijs te komen? Dan is deze verdiepende opleiding VE beleidsmedewerker / VE coach iets voor jou!

In vier bijeenkomsten van 3 uur leer je meer over de volgende onderwerpen:

  • Beleid en kwaliteit voorschoolse educatie
  • Coachen op pedagogisch-didactisch handelen
  • Opbrengstbewust werken aan voorschoolse educatie
  • Versterken van ouderbetrokkenheid.

Tussen de bijeenkomsten door ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk aan de hand van gerichte opdrachten.

Data

Woensdag 12 oktober a.s. van 13.30 – 16.30 uur

Woensdag 2 november a.s. van 13.30 – 16.30 uur

Woensdag 9 november a.s. van 13.30 – 16.30 uur

Woensdag 23 november a.s. van 13.30 – 16.30 uur

 

Locatie: Timpaan Onderwijs in Assen

Kosten € 689

NB: Voor toekomstige VE coaches is voor toelating tot deze opleiding een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl Deze module VE beleidsmedewerker is geen geaccrediteerde opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Nog geen beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding Pedagogisch coach: kwaliteit en coaching, een praktische combinatie-opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach!

Stap Budget

Onze opleidingen komen in aanmerking voor de STAP subsidie! Wilt u gebruik maken van de STAP subsidie?   De STAP subsidie kun je aanvragen vanaf 1 september 2022 bij het UWV. Je ontvangt van ons voor deze datum een  STAP aanmeldbewijs, waarmee je de subsidie kunt aanvragen.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestigingslink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box, het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

Lees hier onze annuleringsvoorwaarden

Meld je aan

* verplichte velden
Werksituatie *
Voorwaarden *
Ik ga het STAP budget aanvragen *