Opleiding VE beleidsmedewerker/ coach – Assen

Gegevens

Datum:
12 januari 2022
Tijd:
13:30 - 16:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten VE. Het is mogelijk dat de pedagogisch beleidsmedewerker, naast het coachen, ook werkzaam is als beroepskracht VE. De gemeente bepaalt samen met de VE uitvoerders hoe de uiteindelijke invulling van deze functie eruit gaat zien en of hiervoor eventuele aanvullende kwaliteitseisen m.b.t. de beroepskwalificatie aan de VE beleidsmedewerker of VE coach worden gesteld.*

De medewerker op hbo-niveau zorgt voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering van het educatief-pedagogisch handelen en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast is de VE beleidsmedewerker of VE coach een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Het minimum aantal uren per jaar voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/ VE coach bedraagt: het aantal doelgroepkinderen (in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar) dat VE ontvangt maal 10 uur. De aanbieder moet in het beleidsplan aangeven op welke wijze de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingevuld en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van VE.
Inhoud van de opleiding

De kwalificatie-eisen voor deze VE beleidsmedewerker of VE coach zijn gelijk gesteld aan de pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang. Als medewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE groep dien je tevens in het bezit te zijn van een VVE certificaat. In dat geval is de basisopleiding voorschoolse educatie Vversterk van Timpaan Onderwijs een geschikte opleiding.

Ben jij werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker/VE coach, sta je niet op een VVE groep maar wil zelf je méér handvatten om ook als VE beleidsmedewerker of VE coach goed beslagen ten ijs te komen? Dan is de verdiepende module VE beleidsmedewerker iets voor jou!

In vier bijeenkomsten van 3 uur leer je meer over de volgende onderwerpen:

• Beleid en kwaliteit voorschoolse educatie
• Coaching op pedagogisch-didactisch handelen
• Opbrengstbewust werken aan voorschoolse educatie
• Versterking van ouderbetrokkenheid.

Tussen de bijeenkomsten door ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk aan de hand van gerichte opdrachten.

Trainingsdata

• Woensdag 12 januari 2022 van 13.30 – 16.30 uur
• Woensdag 2 februari 2022 van 13.30 – 16.30 uur
• Woensdag 23 februari 2022 van 13.30 – 16.30 uur
• Woensdag 16 maart 2022 van 13.30 – 16.30 uur

Kosten

De kosten zijn € 689,- per deelnemer. Dit is inclusief het werkmateriaal, koffie/thee en het certificaat. Er is geen btw verschuldigd.

Ongeveer twee weken voor de geplande startdatum, informeren we je of de opleiding doorgaat of mogelijk wordt doorgeschoven (later beginnen). De opleiding gaat van start bij minimaal 12 deelnemers.

Deze opleiding kan ook in-company worden gegeven. Een op maat traject voor leidinggevenden in de kinderopvang is tevens mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur.

NB: Voor toelating tot deze opleiding is een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl Deze module VE beleidsmedewerker is geen geaccrediteerde opleiding.
Nog geen beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding Pedagogisch coach: kwaliteit en coaching, een praktische combinatie-opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach!

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden. Na het invullen ontvang je een e-mail met een bevestigingslink. Door op deze link te klikken maak je je deelname definitief. Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan je spam-box / ongewenste post; het kan zijn dat de e-mail hier terecht is gekomen.

*Let op: wil jij weten aan welke eventueel aanvullende opleidings- en kwaliteitseisen je als VE beleidsmedewerker/ VE coach moet voldoen om aan de slag te kunnen? Informeer dan bij de gemeente waarin je werkzaam bent

Meld je aan

* verplichte velden
Werksituatie *
Voorwaarden *