Koptraining Uk & Puk

Gegevens

Datum:
17 oktober 2023
Tijd:
19:00 - 21:45
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

De koptraining is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die de Basistraining VVE van VierVVE (vaak op school via ROC) of een andere basistraining zoals VVersterk hebben afgerond en een geldig certificaat hiervan in hun bezit hebben.In de koptraining Uk & Puk staat het leren werken met het VVE-programma Uk & Puk centraal.

Uk & Puk bestaat uit verschillende materialen, zoals de pop Puk, themakaternen en knieboeken.Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar).

De activiteiten zijn gevarieerd: spel in een themahoek, voorlezen, kring, expressie, bewegen. Het accent ligt op het werken in kleine groepjes. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Inhoud van de training

De koptraining bestaat uit 8 dagdelen en wordt in 6-8 maanden afgerond. Hierbij werken de pm’ers met de deelnemersmap Uk & Puk. Qua inhoud zoomt de koptraining in op de 4 ontwikkelingsgebieden in 8 bijeenkomsten.

 • Introductie Uk & puk
 • Interactievaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorisch en zintuiglijke ontwikkeling
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Rekenprikkels
 • Werken met boeken
 • Resultaatgericht werken en certificering

Data en tijden

Elke bijeenkomst vind plaats op onze locatie in assen. 19.00uur tot 21.45 uur

 • Dinsdag 17 oktober 2023
 • Woensdag 8 november 2023
 • Dinsdag 28 november 2023
 • Woensdag 13 december 2023
 • Maandag 15 januari 2024
 • Dinsdag 6 februari 2024
 • Donderdag 29 februari 2024
 • Maandag 11 maart 2024

Prijzen:

€950 per persoon

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Madelon Dikkens.

Meld je aan

Werksituatie
Voorwaarden