3F taalcursus voor pm’ers

Gegevens

Datum:
16 oktober
Tijd:
19:00 - 21:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

3F taalcursus voor pm’ers (Reguliere kinderopvang en VVE)

Lezen: 16 oktober online, 19.00 uur tot 21.30 uur

Spreken: 18 oktober online, 19.00 uur tot 21.30 uur

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen. Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau 3F: mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid.

Wat is er veranderd en wanneer heb je vrijstelling voor de taaltoets?
Het onderdeel schrijfvaardigheid en taalverzorging is volgens de landelijke norm niet meer verplicht voor VVE-beroepskrachten. Echter, er zijn gemeenten en organisaties die schrijven wel als verplichte eis hebben opgenomen in hun beleid. In dat geval moet op je taalcertificaat ook het niveau 3F voor schrijven vermeld staan.

Als je scholing voor taal 3F wilt volgen, dan kun je in het aanmeldingsformulier aangeven of je één, twee of drie onderdelen wilt laten toetsen. Vrijstelling: Wil je weten of je al voldoet aan de taaleis? Download dan hier het overzicht van vrijstellingen.

Cursus voor taalcertificaat :
Je bent opgeleid tot pedagogisch medewerker, maar je bent niet in het bezit van een taalcertificaat?

Deze scholing is iets voor jou als je:

  • werkzoekend bent;
  • invalkracht bent, maar de organisatie vergoedt de taaltoets niet;
  • werkzaam bent bij een reguliere organisatie, maar je hebt ambities om op een VVE-locatie te gaan werken;
  • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
  • bij een kleine organisatie werkt.

Ja, ik wil meer weten!
De scholing bestaat uit één of twee bijeenkomsten waarin spreken en lezen worden behandeld. Vervolgens wordt de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen in twee dagdelen. Een half uur spreken op één dagdeel en de toets lezen. Op dit moment wordt de toets spreken digitaal afgenomen.

Praktische informatie

Kosten:

  • Optie 1: reguliere kinderopvang (18 oktober 2023, spreken) Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren) Deelname kost € 280,-, inclusief toets. Eén online bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets.
  • Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie) (16 oktober 2023, online lezen en 18 oktober 2023, online spreken) Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVE-groep (VVE-beroepskrachten). Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVE-groep. Deelname kost € 410,-, inclusief toets. De scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur: 1e bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de toetsen. Deze vindt online via Zoom plaats op 18 oktober 2023 om 19.00 uur. 2e bijeenkomst: lezen (inclusief: theorie teksten lezen, oefenen met teksten lezen en info over toets). Deze bijeenkomst zal online via Zoom plaatsvinden op 16 oktober 2023 om 19.00 uur.

Een cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 13 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zeg het voort!

Toetsen:
De toetsdatum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats. Toetsinzage Circa drie weken na de toets krijg je de gelegenheid om de toets in te zien.

Meer informatie:
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs. De cursus is op basis van open inschrijving of (op aanvraag) ook elders op locatie, maar in-company is ook mogelijk.

Meld je aan

Werksituatie
Voorwaarden