3F taalcursus voor pm’ers = VOL

Gegevens

Datum:
16 april
Tijd:
19:00 - 21:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

3F voor pm’ers (Reguliere kinderopvang en VVE)

Data:

 • spreken 16 april online 19:00 uur tot 21.30 uur
 • lezen 30 april online 19:00 uur tot 21.30 uur

Prijzen:

 • spreken en lezen samen (vve pakket) € 435
 • alleen spreken + toets: € 300
 • alleen lezen + toets: € 290.

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen.

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau
3F: mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid.

Wat is er veranderd en wanneer heb je vrijstelling voor de taaltoets?

Het onderdeel schrijfvaardigheid en taalverzorging is volgens de landelijke norm niet meer verplicht voor VVE-beroepskrachten. Echter, er zijn gemeenten en organisaties die schrijven wel als verplichte eis hebben opgenomen in hun beleid. In dat geval moet op je taalcertificaat ook het niveau 3F voor schrijven vermeld staan.

Cursus voor taalcertificaat

Je bent opgeleid tot pedagogisch medewerker, maar je bent niet in het bezit van een taalcertificaat?

Deze scholing is iets voor jou als je:

 • werkzoekend bent;
 • invalkracht bent, maar de organisatie vergoedt de taaltoets niet;
 • werkzaam bent bij een reguliere organisatie, maar je hebt ambities om op een VVE-locatie te gaan werken;
 • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
 • bij een kleine organisatie werkt.

Ja, ik wil meer weten!

De scholing bestaat uit één, twee of drie opfrisbijeenkomsten waarin spreken, lezen en eventueel schrijven worden behandeld. Vervolgens wordt de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen in twee dagdelen. Een half uur spreken op één dagdeel en de toets lezen en schrijven op een ander dagdeel. Op dit moment wordt de toets spreken digitaal afgenomen.

Praktische informatie

Kosten

 • Optie 1: reguliere kinderopvang (16 april 2024 online spreken)
  Mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren) Deelname kost €300,-, inclusief toets. Eén online bijeenkomst van 2,5 uur: scholing
  en informatie over de toets.
 • Optie 2: VVE kinderopvang (voorschoolse educatie) (16 april 2024 online spreken en 30 april 2024 online lezen) Mondelinge taalvaardigheid en lezen: voor pedagogisch medewerkers die werken op een VVEgroep (VVE beroepskrachten). Deze optie neem je alleen af als je werkzaam bent op een VVEgroep. Deelname kost € 435,-, inclusief toets.
  De scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur: 1e bijeenkomst: mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en informatie over de toetsen.
  2e bijeenkomst: lezen ( Inclusief: theorie teksten lezen, oefenen met teksten lezen en info over toets).
 • Optie 3 en 4: scholing en toets voor afzonderlijke vaardigheden lezen of spreken.
  Het is ook mogelijk om scholing en een toets af te nemen voor de afzonderlijke vaardigheden lezen en spreken. In dat geval bedragen de kosten: Lezen (bijeenkomst en toets): €290,-. Spreken (bijeenkomst en toets): €300,-.

Een cursus gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 13 personen. Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toetsen

De toets lezen wordt gemaakt op een locatie in Assen, de toets spreken zal online worden gemaakt.
De toets datum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats.

Toets inzage
Circa 3 weken na de toets krijg je de gelegenheid om de toets in te zien.

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs.
De cursus is op basis van open inschrijving in Assen of (op aanvraag) ook elders op
locatie, maar incompany is ook mogelijk.

Meld je aan

*verplichte velden
Werksituatie *
Ik kies voor optie: *
Voorwaarden *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies. Ik geef toestemming *