3F spreken/luistervaardigheid voor pm’ers (Reguliere kinderopvang)

Gegevens

Datum:
7 november
Tijd:
19:00 - 21:30
Locatie
Online

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Kosten

Alleen spreken + toets:  300

Deze scholing is voor jou als je:

 • werkzoekend bent;
 • invalkracht bent, maar de organisatie vergoedt de taaltoets niet;
 • werkzaam bent bij een reguliere organisatie
 • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
 • bij een kleine organisatie werkt.

 

Ja, ik wil meer weten!

De scholing bestaat uit één digitale bijeenkomst waarin spreken word behandeld.Vervolgens wordt de toets van de UvA (Universiteit van Amsterdam) afgenomen. De toets tijd bedraagt maximaal 40 minuten en word digitaal afgenomen.

Praktische informatie

 • reguliere kinderopvang (7 november 2024 online spreken)
 • mondelinge taalvaardigheid: voor alle pedagogisch medewerkers in de reguliere kinderopvang (incl. de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren)
 • deelname kost 300,-, inclusief toets.
 • één online bijeenkomst van 2,5 uur: scholing en informatie over de toets.

  Toetsen:

 • De toets spreken zal online worden gemaakt.
 • De toets datum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats.

 

Meer informatie:
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs.
De cursus is op basis van open inschrijving in Assen of (op aanvraag) ook elders op
locatie, maar incompany is ook mogelijk.

Meld je aan

* verplichte velden
Werksituatie *
Voorwaarden *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies. Ik geef toestemming *