3F Intensieve taalcursus voor pm’ers start 10 september 2024

Gegevens

Begin:
10 september, 14:30
Einde:
24 september, 16:00
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

NIEUW! 

3F Intensief taalcursus lezen voor pm’ers die lezen lastig vinden of al 1 of meerdere keren zijn gezakt voor de lees toets..

Lezen 10 september, 17 september en 24 september 2024. De training start om 14.30 uur tot 16.00 uur in Assen.

(Er zijn maximaal 6 plekken)

Steeds vaker kregen wij te horen dat men opzoek was naar extra ondersteuning richting de leestoets. Mensen met dyslexie, mensen die veel spanning hebben voor de toets en mensen die al meerdere malen waren gezakt voor de toets.

Hiervoor hebben wij een intensief traject voor ontwikkeld. Je krijgt les ineen kleine groep van minimaal vier tot maximaal zes deelnemers. Hierdoor is er veel ruimte om te oefenen, vragen te stellen en de trainer heeft tijd om jou extra ondersteuning te geven.

Het zijn drie lessen van 1,5 uur die wekelijks plaats vinden. Je hebt drieweken elke week een les en in de vierde week heb je toets.  Zo heb jij een goede basis en handvatten om met meer ontspanning aan de toets te gaan beginnen.

De lessen en de toets vinden plaats in Assen.

Inhoud:

  • Theorie over lezen en soorten teksten.
  • Informatie over de toets
  • Veel oefenen met lezen en vragen beantwoorden
  • Ruimte voor vragen

Informatie over 3F-eis:

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen.

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau 3F: mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid.

Cursus voor taalcertificaat:

Je bent opgeleid tot pedagogisch medewerker, maar je bent niet in het bezit van een taalcertificaat?

Deze scholing is iets voor jou als je:

  • werkzoekend bent;
  • invalkracht bent, maar de organisatie vergoedt de taaltoets niet;
  • werkzaam bent bij een reguliere organisatie, maar je hebt ambities om op een VVE-locatie te gaan werken; 
  • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
  • bij een kleine organisatie werkt.

Praktische informatie

Kosten

3F intensief: lezen: (Inclusief: theorie teksten lezen, oefenen met teksten lezen en info over toets en extra ondersteuning) drie lessen van 1,5uur. Deelname kost  390,-, inclusief toets.

De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder 1,5 uur:

Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zegt het voort!

Toetsen

De toetsdatum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats.

Toets inzage

Circa drie weken na de toets krijg je de gelegenheid om de toets in te zien.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs.

De cursus is op basis van open inschrijving of (op aanvraag) ook elders op locatie, maar incompany is ook mogelijk.

Meld je aan

*verplichte velden
Werksituatie *
Voorwaarden *
Hierbij verleen ik toestemming tot het verstrekken van mijn contactgegevens aan en mogelijk steekproefsgewijs contact door Cedeo te Rotterdam, ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek voor de erkenning Onderwijsadvies.
Ik geef toestemming *