3F Intensieve taalcursus lezen voor pm’ers

Gegevens

Datum:
10 oktober 2023
Tijd:
14:30 - 15:30
Locatie
Timpaan
Transportweg 12
Assen
+ Google Maps

NIEUW! 

3F Intensieve taalcursus lezen voor pm’ers die lezen lastig vinden of al 1 of meerdere keren zijn gezakt voor de leestoets.

Lezen: 10 oktober, 17 oktober en 31 oktober 2023, van 14.00 uur tot 15.30 uur in Assen.

Steeds vaker kregen wij te horen dat men op zoek was naar extra ondersteuning richting de leestoets. Mensen met dyslexie, mensen die veel spanning hebben voor de toets en mensen die al meerdere malen waren gezakt voor de toets.

Hiervoor hebben wij een intensief traject ontwikkeld. Je krijgt les in een kleine groep van minimaal vier tot maximaal zes deelnemers. Hierdoor is er veel ruimte om te oefenen, vragen te stellen en de trainer heeft tijd om jou extra ondersteuning te geven.

Het zijn drie lessen van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden. Je hebt drie weken lang elke week een les, en in de vierde week heb je een toets. Zo heb jij een goede basis en handvatten om met meer ontspanning aan de toets te beginnen.

De lessen en de toets vinden plaats in Assen.

Inhoud:

  • Theorie over lezen en soorten teksten.
  • Informatie over de toets.
  • Veel oefenen met lezen en vragen beantwoorden.
  • Ruimte voor vragen.

Informatie over 3F-eis:

Aan medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld.

Met ingang van 1-1-2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op respectievelijk het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid.

Pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep voor voorschoolse educatie (VVE) moeten sinds augustus 2019 beschikken over minimaal taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en voor lezen. Op een geldig taalcertificaat staat dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau 3F: mondelinge taalvaardigheid en leesvaardigheid.

Cursus voor taalcertificaat:

Je bent opgeleid tot pedagogisch medewerker, maar je bent niet in het bezit van een taalcertificaat?

Deze scholing is iets voor jou als je:

  • werkzoekend bent;
  • invalkracht bent, maar de organisatie vergoedt de taaltoets niet;
  • werkzaam bent bij een reguliere organisatie, maar je hebt ambities om op een VVE-locatie te gaan werken;
  • vrijwilliger bent en je wilt de taaltoets halen;
  • bij een kleine organisatie werkt.

Praktische informatie

3F Intensief: lezen (Inclusief: theorie teksten lezen, oefenen met teksten lezen en info over toets en extra ondersteuning), drie lessen van 1,5 uur. Deelname kost € 390,-, inclusief toets. De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder 1,5 uur.

Wil je zelf deelnemen en ken je nog andere mensen die dit zouden willen? Zeg het voort!

Toetsen:
De toetsdatum wordt gepland bij voldoende aanmeldingen en vindt overdag plaats. Toetsinzage Circa drie weken na de toets krijg je de gelegenheid om de toets in te zien.

Meer informatie:
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Timpaan Onderwijs. De cursus is op basis van open inschrijving of (op aanvraag) ook elders op locatie, maar in-company is ook mogelijk.

Meld je aan

Werksituatie
Voorwaarden