Aanpak kindermishandeling topprioriteit

Aanpak kindermishandeling topprioriteit

Geplaatst op 21 november 2017

Kindermishandeling is vreselijk. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is het de dagelijkse realiteit. Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Voor mij als minister zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn. Met deze woorden gaf  minister Hugo de Jonge (VWS) op maandag 20 november in Theater Diligentia in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling, die tot en met 26 november duurt.

Drastisch terugdringen

In het bijzijn van kinderen, ervaringsdeskundigen en professionals gaf De Jonge aan kindermishandeling drastisch te willen terugdringen. In het voorjaar van 2018 komt hij daarom met een breed actieplan waarbij drie zaken belangrijk zijn:

  • mishandeling voorkomen;
  • eerder en beter in beeld brengen;
  • duurzaam oplossen.

Minister De Jonge: ‘Het wordt een enorme opgave, maar ik denk dat we kindermishandeling effectiever kunnen aanpakken dan tot nu toe is gedaan. We kunnen van mensen niet vragen om kindermishandeling op te lossen, maar wel de mishandeling van één kind. Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Elke Nederlander kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurman, die ene huisarts. We mogen niet wegkijken’.

Cijfers

Kindermishandeling komt in Nederland naar schatting 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Geschat wordt dat de mishandelingen leiden tot 50 doden per jaar. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Op de website vooreenveiligthuis.nl is meer informatie te vinden hoe mensen signalen kunnen herkennen en hoe je zelf actie kunt ondernemen.

Bron: rijksoverheid.nl

Kindermishandeling meldcode

De training “Omgaan met vermoedens van kindermishandeling” vraagt aandacht bij alle betrokkenen voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en heeft als doel het alert en handelingsbekwaam maken en houden van betrokkenen in de omgeving rondom het kind. De training is RAAK-PROOF en sluit naadloos aan op de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie VWS.

Meer informatie

Heb je als professional op school of kindcentrum te maken met kindermishandeling en zoek je advies of ondersteuning? Neem gerust contact op met Timpaan Onderwijs.