Aangepaste werkwijze zorg i.v.m. Corona

Aangepaste werkwijze zorg i.v.m. Corona

Geplaatst op 16 maart 2020

Aangepaste werkwijze vanwege het Coronavirus

Lopende opdrachten en trainingen:

Onze adviseurs nemen contact met u op over de lopende opdrachten en trainingen en maken hierover afspraken met u.

Nieuwe afspraken en trainingen:

U kunt hierover contact opnemen, zoals gebruikelijk, met onze adviseurs. Zie voor hun gegevens onder het kopje onze mensen bovenaan deze website.

Update 12 mei:

Update dyslexiebehandelingen:

Timpaan Support blijft in ieder geval tot 1 juni op afstand behandelen. Net als de afgelopen weken kunnen kinderen op afstand behandeling krijgen. De eindevaluaties en onderzoeken vinden op kantoor plaats.

Er is een aantal kinderen waarbij het op afstand behandelen wat minder goed loopt. Voor deze kinderen willen we vragen of het mogelijk is het op afstand behandelen vanuit school te realiseren. De behandelaar zal hierover dan contact opnemen (is er ruimte? Kan iemand indien het een jongere leerling betreft even blijven tot er verbinding is gemaakt? Via welk communicatiemiddel is het mogelijk?).

Er is nog geen besluit genomen over wat er na 1 juni gebeurt. Het zal er mede van afhangen of scholen weer helemaal open mogen en als dat het geval is of de meeste scholen externen toelaten. Als we ook na 1 juni op afstand blijven behandelen, zullen we waarschijnlijk wel vragen of we voor kinderen die aan de eindtoets toe zijn op school mogen komen voor het afnemen van de toets.