Leerlingen mediator Vreedzame School obs Sprinkels

Leerlingen mediator Vreedzame School obs Sprinkels

Geplaatst op 19 oktober 2017

Op obs Sprinkels nemen kinderen zelf hun verantwoordelijkheid in het oplossen van conflicten. Twaalf leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zijn in het kader van de Vreedzame School dan ook opgeleid tot mediator. Vreedzame School is een sociaal-emotionele methode, o.a. gericht op het voorkomen van pesten. De methode is bezig uit te groeien tot een van de meest gebruikte ondersteunende programma’s. Obs Sprinkels is in Zuidwest Drenthe de eerste school die Vreedzame School integraal gebruikt.

Op dinsdag 17 oktober ontvingen de leerlingen in het bijzijn van hun klasgenoten op feestelijke en officiële wijze hun diploma Mediator uit handen van de cursusleiders.

Pedagogisch klimaat vorm geven

Sinds twee jaar werkt obs Sprinkels met de Vreedzame School. ‘De school is een plek waar kinderen zich veilig en prettig moeten voelen. Dat vormt de basis voor het kunnen leren. Het vormgeven van de pedagogisch klimaat is soms best lastig’, weet Wout van der Wolde (directeur). ‘Het werken met de Vreedzame School biedt de kinderen, leerlingen en met name ook de ouders veel houvast. Ouders worden digitaal via ons ouderportal, maar ook via informatie ouderavonden, het hele jaar door op de hoogte gehouden. Dit programma werkt niet alleen heel nadrukkelijk aan de sociale competenties van kinderen, maar ook aan goed burgerschap en democratie. Daarmee past het uitstekend bij de huidige eisen van de maatschappij; kinderen ontwikkelen tot wereldburger’.

Kinderen krijgen zelf verantwoordelijkheid bij oplossen van conflicten

Bij de Vreedzame School worden de leerlingen heel bewust betrokken in het samen vormgeven en bewaken van een goed en veilig klimaat. ‘Het is juist heel goed om de kinderen daarin zelf verantwoordelijkheid te geven, in het oplossen van conflicten, onderling in de klas maar vooral op plekken daar buiten, zoals op de gang en op het plein’, geeft Nienke Foekens aan (leerkracht groep 5). Samen met haar collega Marius van Dijk leidden de leerlingen zelf op tot mediator. ‘Je moet zelf ook de tools in handen hebben, want volgend schooljaar moeten er nieuwe mediatoren komen, nietwaar? Wanneer je een duidelijke structuur in het stapsgewijs zaken kunnen oplossen met zo’n cursus neer zet, kunnen de kinderen daarin veel voor elkaar betekenen. De mediatoren zijn ook uit hun eigen gelederen voortgekomen en zelfs door hun eigen groep gestimuleerd om deel te nemen. Daarmee creëer je een natuurlijk draagvlak. Kinderen spreken altijd dezelfde taal’, benadrukt Nienke Foekens het belang van de mediatoren.

Eigen regie

Inmiddels is er al bemiddeld in een paar conflicten. ‘Vorige week was er enige onvrede bij een voorval in de gymles. Een mediator in opleiding vroeg aan mij of hij kon proberen te bemiddelen. Conform het geleerde stappenplan is het conflict tot tevredenheid van alle betrokkenen goed opgelost. Een mooi voorbeeld hoe de kinderen daarin zelf de regie kunnen en willen oppakken’, zegt de juf van groep 6. ‘Natuurlijk blijft er het toeziend oog van de leerkrachten, we lopen niet voor niets met velen in de pauzes buiten, die vanzelfsprekend de ontwikkelingen daarin scherp in de gaten gaan houden en vooral samen met de mediatoren in gesprek blijven, hoe een en ander zich ontwikkelt de komende tijd’.

Vorig schooljaar mag je een succes noemen. Ook dit jaar verwachten we er veel van, aldus de enthousiaste directeur Wout van der Wolde

Meer informatie

Obs Sprinkels is door onze adviseur getraind en begeleid bij het invoeringstraject van de Vreedzame School. Wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met Timpaan Onderwijs.