• Timpaan Onderwijs
  • Timpaan Support
  • Timpaan Advies
Meer voor ouders en kinderen Meer voor onderwijsinstellingen Meer voor voorschoolse instellingen
Hoe passend is jouw onderwijs?
Gratis bijeenkomsten in januari

Waarom Timpaan Onderwijs?

  • Wij zijn flexibel, creatief, verrassend en betrouwbaar.
  • Wij werken vanuit wetenschappelijke en praktijkrelevante inzichten aan een gezamenlijk doel: hogere leerprestaties en meer mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen.
  • Wij richten ons op training, advies en consultancy, waarbij de voorscholen, het onderwijs, gemeenten en de daaraan gelieerde organisaties in het centrum van de aandacht staan. De provincies Drenthe, Friesland, Groningen en de kop van Overijssel is ons werkgebied.